Orbire

Mărturisiri

Era frig.Se-nnoptase.
Cânt-descânt murmurat
de-un copil fără vină,
într-un basm refuzat.
Am întors clepsidra,
timpul l-am răsturnat,
am fugit din poveste,
visul l-am alungat.
Clipele-au început să gonească,
viclene,
pe un drum în răspăr,
fără urme ori semne.
Am băut, cu nesaț,
apă moartă și fiere,
am scuipat, cu obidă,
peste lapte și miere.
Am ieșit din lumină,
cântul l-am sugrumat,
ochiul mi s-a închis,
pasul a tremurat.
Nu-mi mai era sete,
ca-n jocul uitat.
Alergam spre niciunde
Și-atunci m-ai strigat.
Am deschis ochii,
ceas nesperat,
am privit cu sfială
spre-acel drum neumblat.
Dar clipele nu-s,
firul s-a încurcat,
cântecul s-a pierdut,
basmul e întinat…
Doar copilul mai plânge,
Bocet lung, murmurat…

De ce am băut?
De te-aș fi așteptat…

Labirint

Mărturisiri

LabirintÎntuneric.
Pași rătăciți printre rune.
Urme ascunse,
drumuri uitate de zânele bune.
Uși spre niciunde,
praguri din fum renăscute.
Strigăte sparte,
prinse în zboruri căzute.
Mâini tremurânde,
raze prelinse pe piatră.
Vreascuri jilave,
stinse demult într-o vatră.
Măști colorate,
ore încremenite.
Spaime-alungate,
iluzii rotund înnoite.

Firul alunecă peste-un prag
pierdut în visare.
Pășesc șchiopătat.
Îndrăznesc.
Adulmec o zare.

Dimineață

Mărturisiri

Am avut un vis nevisat: Dimineață

Se făcea că tu m-ai chemat.

Ți-am auzit strigătul,

Zbor sonor.

L-au adus zorii,

Risipit într-un nor.

Am deschis ochii,

L-am adunat,

Palmele mi-am închis,

Timpul l-am descântat.

Razele au surâs,

Norul s-a-mprăștiat.

Privesc în lumină.

Invoc, timp neîmplinit,

Un sfârșit de vară

Fără sfârșit.

Sursa foto